Oznámení o změně omezení a přerušení provozu Mateřské školy Štědřík během vánočních prázdnin

Oznámení o změně omezení a přerušení provozu Mateřské školy Štědřík během vánočních prázdnin

Oznámení o přerušení provozu mateřské školy v době vánočních prázdnin

Oznámení o přerušení provozu mateřské školy v době vánočních prázdnin

Přihláška ke stravování

Přihláška ke stravování

Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2022/2023 (školné)

Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2022/2023 (školné)

Oznámení o přerušení provozu Mateřské školy Štědřík v měsíci červenci a srpnu 2022

Oznámení o přerušení provozu Mateřské školy Štědřík v měsíci červenci a srpnu 2022

Změna pověřence GDPR

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2021

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2021

DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy

Rozhodnutí o přerušení provozu Mateřské školy Štědřík

V souladu s ustanovením § 3, odst.2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a po projednání se zřizovatelem bude z vážných organizačních důvodů

přerušen provoz Mateřské školy Štědřík na 1 den a to v pátek 24.9.2021.