Členění tříd

Umístění tříd a paní učitelky

Praktické informace pro rodiče

Co připravit dítěti do školky

Platby

Informace ohledně placení stravného a školného

Seznamy dětí

Rozpis dětí do jednotlivých tříd

Návštěvní den

Informace pro nově přijaté děti

Syndikovat obsah