Nabídka jídel pro školáky

Vzhledem k tomu, že se blíží konec naší dlouholeté spolupráce, budou mít děti ze základní školy v měsíci dubnu a květnu možnost vybrat si oběd z nabídky pěti jídel, které nejdou běžně zařazeny v jídelním lístku.