Ceny stravného

V roce 2019 cena stravného zůstává stejná.

Cena stravy v MŠ:

strávnící do 6 let: přesnídávka 9,- Kč, oběd 24,- Kč, svačina 9,- Kč

strávnící nad 6 let: přesnídávka 9,- Kč, oběd 25,- Kč, svačina 9,- Kč

Cena stravy v ZŠ:

strávníci 7-10 let: oběd 30,- Kč

strávníci 11-14 let: oběd 32,- Kč