Stanovení výše školného pro omezené měsíce

Stanovení výše školného pro omezené měsíce naleznete v příloze.