Pozdrav k čarodějnicím

Níže naleznete čarodějnickou písničku. Zazpívejte si s naší paní učitelkou.

Přejeme krásný čarodějnický den.

https://youtube.com/watch?v=8VCMWZMDXOY