Potvrzení o výši vynaložených výdajů

Mateřská Štědřík bude Potvrzení zařízení péče o děti předškolního věku o výši vynaložených výdajů za umístění vyživovaného dítěte poplatníka vydávat v průběhu měsíce ledna všem rodičům dětí, kteří v roce 2023 platili školné.

Potvrzení bude k dispozici v jednotlivých třídách od 22.1.2024.

Do dnešního dne není k dispozici žádný závazný tiskopis, a proto žádáme všechny rodiče, kteří mají závazný formulář od svého zaměstnavatele, nebo chtějí přesnou textaci potvrzení, aby nám tuto informaci sdělili elektronicky na email: reditelka@msstedrik.cz., a to do 17.1.2024.

Děkujeme za pochopení.