Obnovení provozu MŠ Štědřík od 3.5.2021

Provoz mateřské školy je od pondělí 3.5.2021 obnoven ve všech třídách bez omezení a řídí se aktuálně platnými hygienickými a epidemiologickými pokyny.