Informace k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2024/2025

ZÁPIS DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

proběhne 10. května 2024 od 13:00 do 17:00 hodin v budově Mateřské školy Štědřík Pražská 155, Dolní Jirčany Psáry.

Doklady potřebné k zápisu:

• Žádost o přijetí vyplněnou a potvrzenou lékařem – potvrzení o řádném očkování dítěte 

• Rodný list dítěte

• Průkaz totožnosti zákonného zástupce

V příloze naleznete potřebné dokumenty.