Přerušení provozu Mateřské školy Štědřík od 1.3.2021 do 21.3.2021

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 26.2.2021, kde se zakazuje osobní přítomnost dětí v mateřské škole, bude přerušen provoz Mateřské školy Štědřík od 1.3.2021 do 21.3.2021.

Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, přechází na distanční způsob vzdělávání.

Potvrzení o ošetřovném (OČR) již nevyplňuje mateřská škola, ale formulář je k dispozici na stránkách řeské zprávy sociálního zabezpečení.

www.cssz.cz