Aktuality ze školní jídelny

Nabídka jídel pro školáky

Vzhledem k tomu, že se blíží konec naší dlouholeté spolupráce, budou mít děti ze základní školy v měsíci dubnu a květnu možnost vybrat si oběd z nabídky pěti jídel, které nejdou běžně zařazeny v jídelním lístku.

Mezinárodní kuchyně

Od začátku školního roku jsme zařadili do jídelníčku dny mezinárodní kuchyně. Každý měsíc se  děti mohou seznámit s jidly jiných národností. V únoru tak ochutnáme jídlo od našich sousedů z Rakouska.

Ceny stravného

V roce 2019 cena stravného zůstává stejná.

Cena stravy v MŠ:

strávnící do 6 let: přesnídávka 9,- Kč, oběd 24,- Kč, svačina 9,- Kč

strávnící nad 6 let: přesnídávka 9,- Kč, oběd 25,- Kč, svačina 9,- Kč

Cena stravy v ZŠ:

strávníci 7-10 let: oběd 30,- Kč

strávníci 11-14 let: oběd 32,- Kč

Pečivo a pekárenské výrobky

Změnili jsme dodavatele pečiva a pekárenských výrobku. Od ledna tak dováží pečivo benešovská firma Benea místo Penamu.