Informace k prázdninovému provozu mateřské školy v období od 1.7. do 16.7.2021

Provoz bude probíhat ve třídách Soviček, Želviček a Včeliček. Děti ze třídy Kočiček budou spojeny do Včeliček.

Ranní sběrná třída od 6.30 do 7.30 jsou Želvičky pro všechny děti.

Po obědě se děti budou spojovat do dvou tříd – třídy se budou střídat podle potřeby úklidu.

Odpolední vyzvedávání dětí bude probíhat na zahradě (na dvorku), v případě špatného počasí v některé ze tříd – info bude viset na dřevěné tabuli u vjezdu do školky.