DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy

Rozhodnutí o přerušení provozu Mateřské školy Štědřík

V souladu s ustanovením § 3, odst.2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a po projednání se zřizovatelem bude z vážných organizačních důvodů

přerušen provoz Mateřské školy Štědřík na 1 den a to v pátek 24.9.2021.

Změna pověřence GDPR

Změna pověřence GDPR

Příloha č.5 ke směrnici č.1 - Úplata za předškolní vzdělávání

Příloha č.5 ke směrnici č.1 - Úplata za předškolní vzdělávání

Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s povinným testováním

Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s povinným testováním naleznete v příloze

Šablony pro MŠ Štědřík

MŠ Štědřík je zapojena do projektu Šablony II.

Příloha č. 3 ke směrnici č. 1 Úplata za předškolní vzdělávání

Příloha č. 3 ke směrnici č. 1 Úplata za předškolní vzdělávání

Šablony pro MŠ Štědřík

Šablony pro MŠ Štědřík

GDPR - Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů