Potvrzení za platbu školného v roce 2022

Mateřská škola Štědřík bude "Potvrzení zařízení péče o děti předškolního věku o výši vynaložených výdajů za umístění vyživovaného dítěte poplatníka" vydávat v průběhu měsíce ledna všem rodičům dětí, kteří v roce 2022 platili školné.

Potvrzení bude k dispozici v jednotlivých třídách od 30.1.2023.

Do dnešního dne není k dispozici žádný závazný tiskopis, a proto žádáme všechny rodiče, kteří mají závazný formulář od svého zaměstnavatele, nebo chtějí přesnou textaci potvrzení, aby nám tuto informaci sdělili elektronicky na email reditelka@msstedrik.cz, a to do 25.1.2023.

Děkujeme za pochopení.