Rozhodnutí o přerušení provozu Mateřské školy Štědřík