Příloha č. 1 ke směrnici č. 1 ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠTĚDŘÍK
Pražská 155, Dolní Jirčany
252 44 Psáry

Č.j.:

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání

Podle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,

stanovuji

výši úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2017/2018 na 750,- Kč za kalendářní měsíc

Ve Psárech dne 7.8.2017

Martina Šmerglová
ředitelka školy