Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2018/2019

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2018/2019

Ředitelka Mateřské školy Štědřík

vyhlašuje

ZÁPIS DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

11. května 2018 od 13:00 do 17:00 v budově Mateřské školy Pražská 155

Žádosti o přijetí ke stažení na www.msstedrik.cz nebo k vyzvednutí během Dne otevřených dveří 2.5.2018 od 9:00 do 11:00 a od 15:00 do 17:00 v budově MŠ

S sebou:

  • Žádost o přijetí vyplněnou a potvrzenou lékařem
  • Rodný list dítěte
  • Průkaz totožnosti zákonného zástupce

Každá žádost bude mít přidělené registrační číslo. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí v souladu se stanovenými kritérii bude vydáno do 8.6.2018.

Po ukončení zápisu dne 18.5.2018 budou mít účastníci správního řízení možnost nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům správního řízení.

Rozhodnutí o přijetí se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude umístěn na veřejném místě (vývěska u mateřské školy a na webových stránkách). Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje, za oznámená.

Rozhodnutí o nepřijetí si zákonní zástupci dítěte vyzvednou osobně nebo po uplynutí lhůty obdrží poštou.

Pořadí, v jakém budou žádosti přijímány, nebude mít vliv na rozhodnutí o přijetí či nepřijetí. Počet přijímaných dětí podléhá kapacitě školy.