Platby

Informace ohledně placení stravného a školného

Účet pro placení stravného a školného 2181107868/8040.

Způsob placení pouze bezhotovostním stykem.

Stravné POZOR ZMĚNA: Strhávání inkasních plateb proběhne k 1.pracovnímu dni v kalendářním měsíci.

Školné: Dle zákona nutno zaplatit do 15.dne příslušného měsíce. Strhávání inkasních plateb proběhne společně se stravným.

Variabilní symboly budou přiděleny a poslány e-mailem do konce týdne.