Členění tříd

Umístění tříd a paní učitelky

Hlavní budova na adrese Pražská 155:

Třída Sovičky:

paní učitelky: Martina Šmerglová, Romana Čiháková, Karolína Bukovská

Třída Rybičky:

paní učitelky: Lucie Štěpánková, Jana Chvapilová

Třída Želvičky:

paní učitelky: Nikola Krčilová, Dana Kristen

Třída Včeličky:

paní učitelky: Oksana Pitterová, Kateřina Slávková

Detašované pracoviště Pražská 795 (zelená budova):

Třída Žabičky:

paní učitelky: Monika Mrkvová, Silvie Seglová